English: Teenused

Tänase seisuga on meie poolt pakutavate teenuste hulk suurenenud ja osutame teile alljärgnevaid teenuseid:

- operaatoriga ehitusmasinate rent;

- operaatorita ehitusmasinate rent-läbirääkimiste teel-BOBCAT;

- kaevetööd, pinnasetööd, maaparandustööd;

- veekogude kaevamine ja puhastamine;

- lammutustööd;

- teetööd, teede ehitus ja korrashoid, teehöövli teenus;

- veo- ja transporditeenus;

- killustiku vedu, liiva- ja täitepinnase vedu, pinnase vedu;

- treileriveod;

- ehitusprahi äravedu;

- lammutusjäätmete (betoon, kivi), asfaldi vastu võtmine; suvised ja talvised heakorratööd;

- sõelumis ja purustusteenus;

- materjalide tootmine karjäärides ( liiv, purustatud kruus, killustik ja sõelmed);

- masinate remont, keevitus-ja treitööd;