English: Kaeve-, pinnase- ja maaparandustööd

- Ehitusplatside ettevalmistamine - projekti alusel vundamendiaukude kaevamine, tagasitäitmine, täitematerjali (liiv, killustik) vedu ja tihendamine;

- Maaparandustööd - kuivenduskraavide kaevamine, puhastamine;

- Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, septikute paigaldus, jne;

- Tiikide kaevamine, puhastamine, süvendamine;

- Suuremahulised erinevad mulla- ja pinnasetööd;