Firmast

AIGREN OÜ on kohalikul erakapitalil asutatud firma, mis on tegutsenud Eesti turul alates 2002-st aastast.

Ettevõte omab ehitus-, teedeehitus-, kaevandamis-, maaparandus-,  riigisisese ja rahvusvahelise kaubaveo litsentse.

Ettevõte omab ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaate alates aastast 2012.

Ettevõte tegevusvaldkondadeks on: ehitusmasinate rent, kaeve-, pinnase-, maaparandustööd, teede ehitus ja remont, välistrasside ehitus, veekogude kaevamiine ja puhastamine, rahvusvaheline ja Eesti sisene maanteetransport, puistematerjalide tootmine ja müük.

Ettevõtte tegevuspiirkond on Lõuna Eesti (Tartu, Võru, Valga, Põlva, Viljandi ja Pärnu) maakonnad, kuid vajadusel teostame töid ka mujal Eestis.

Ettevõtte eesmärk on:

  • olla usaldusväärne partner, pakkuda kõrgekvaliteedilist tööd soodsate hindadega;
  • pakkuda klientidele (firmad kui erakliendid) korrektset teenust tehniliselt korras, erinevate lisaseadmetega ja funktsioonidega mehhanismidega ning oma mehhanisme hästi tundvate operaatoritega;
  • operatiivne teenindus, paindlikkus kliendi soovide täitmisel ja aktiivne suhtlemine kliendiga;
  • pidev masinapargi uuendamine ja täiendamine.

Kõigilt oma endistelt, praegustelt ja tulevastelt klientidelt ootame tagasisidet, olgu see siis positiivne või negatiivne. Seda selleks, et oskaksime paremini oma operaatoreid motiveerida või siis suunata, et osutada Teile kvaliteetset ja efektiivset teenust ka tulevikus.

Edukat koostööd soovides
Meelis Kibena

Aigren OÜ kvaliteedi-, keskkonna-,  töötervishoiu- ja tööohutuspoliitika

Aigren OÜpõhitegevuseks on kruusa kaevandamine,kaeve- ja mullatööd, teede ja platside ehitus, maaparandustööd ning autotranspordi teostamine.

TÖÖTAME KLIENDIKESKSELT

Me hoolime oma klientidest ning jälgime klientide ja kõigi koostööpartnerite tagasisidet meie tegevustele, parendame pidevalt oma süsteemi.

EHITAME TÄHTAEGSELT

Me peame kinni kokkulepitud tähtaegadest.

TÖÖTAME TARGALT

Me õpime pidevalt, koolitame oma töötajaid elukestvalt ja järjepidevalt.

TÖÖTAME NÕUETEKOHASELT

Me töötame vastavalt seadustele, kliendi ja muudele nõuetele.

TÖÖTAME KESKKONNASÕBRALIKULT

Jälgime oma töös igal hetkel, et ei kahjustaks ümbritsevat keskkonda ning viime vajadusel tegevustesse parendavaid tegevusi.

TÖÖTAJATE VIGASTUSTE JA PÕDURUSE VÄLTIMINE

Hindame riske ja algatame kohe korrigeerivaid tegevusi.

 

Juhatuse liige

Meelis Kibena

17.01.2016