Uus teenus - pinnase kandevõime mõõtmine

Aigren OÜ pakub pinnase kandevõime mõõtmise teenust 

INSPECTOR-3 on kaasaskantav mõõteseade, millega saab määrata nii sidumata

kui ka seotud pinnaste (liiv, muld, kruus, asfaltbetoon jm) tugevusparameetreid

ja hinnata nende kaudu pinnase kandevõimet. Peamiselt kasutatakse seda

teede-ehituses tee mullete, killustikualuse ja teekatte elastsusmooduli

määramiseks, samuti ehituses hoonete vundamendialuse pinnase kande-

tugevusenhindamiseks.

Täpsem info teenuse kohta siin.