Sertifikaadid ja tunnistused

 sert2017


ISO 9001 EST (PDF)

 2018 sert

ISO 14001 EST (PDF)

2018 sert 14001

tootmisohje

Tootmisohje sertifikaat

Objektid

HETKEL TÖÖS OLEVAD OBJEKTID

RMK metsateede uuendus ja rekonstrueerimistööd

Järvere aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine

Antsla-Kobela kergliiklustee ehitus koos tänavavalgustusega

 

LÕPETATUD OBJEKTID

VÕRU LINN, tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd

VALGA LINN, tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd

KIK Voru FotoTõnisAnton

Pilt Tõnis Anton

MISSO ALEVIK , vee-ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimistööd

VÕRU LINN, KREUTZWALDI TÄNAV vee-, kanalisatsiooni-, sadevee - ja kaugkütte süsteemide rekonstrueerimine

VÕRU LINN, KATARIINA ALLEE rekonstrueerimine

KANEPI VALD, PÕLGASTE KÜLA vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

VÕRU LINN, Vabaduse tn-Jüri tn vee-, kanalisatsiooni ja sadevee süsteemide rekonstrueerimine

VÕRU LINN, Vee tn-Liiva tn vee-, kanalisatsiooni ja sadevee süsteemide rekonstrueerimine

2012

VERIORA VALD, Veriora aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, puurkaev-pumpla hoone rekonstrueerimine, veepumpla vundamendi ehitus, olemasolevate klientide ühendamine hoone- ja kinnistusiseselt

RMK, Kautsi-Kivistuoja uuendamine, Kalkuni tee ja Leiburi tee rekonstrueerimine

VÕRU LINN, Võrukivi tehnopargi vee- ja kanalisatsioonitrasside , pumpla projekteerimine ja ehitus, renoveepumpla vundamendi ehitus

MISSO VALD, Misso aleviku vee- ja kanalisatsiooni II etapi rekonstrueerimine, reoveepumpla vundamendi ehitus, olemasolevate klientide ühendamine hoone- ja kinnistusiseselt

KANEPI VALD, Põlgaste küla vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, võrehoone ja tuletõrje veemahutite vundamendi ehitus, olemasolevate klientide ühendamine hoone- ja kinnistusiseselt

VÕRU LINN, Katariina allee rekonstrueerimine, vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetrasside ehitus, teede ja kõnniteede ehitus, graniit-trepi vundamentide ehitus, treppide, kaldtee ja istepinkide ehitus, tänavavalgustuse ehitus, olemasolevate klientide ühendamine hoone - ja kinnistusiseselt

VÕRU LINN, Kreutzwaldi tn vee-, kanalisatsiooni-, sadevee- ja kaugküttetrasside, pumplate projekteerimine ja ehitus, olemasolevate klientide ühendamine hoone- ja kinnistusiseselt

2011

HAANJA VALD, Haanja küla kanalisatsioonitrasside ja ühisveevarustuse rekonstrueerimine, olemasolevate klientide ühendamine hoone- ja kinnistusiseselt

ANTSLA LINN, Antsla linna põhja piirkonna vee ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine ja laiendamine, pumplate paigaldus, olemasolevate klientide ühendamine hoone- ja kinnistusiseselt

MISSO VALD, Misso valla kruusakattega teede remont, kraavide kaevamine, truupide paigaldus

ORAVA VALD, Orava valla kruusakattega teede remont, kraavide kaevamine, truupide paigaldus

KAITSEVÄGI, Nursipalu harjutusväljaku tee ehitus

VÕRU VALD, Võru valla kruusakattega teede remont, kraavide kaevamine, truupide paigaldus

ANTSLA LINN, Antsla linna tänavate pindamistööd

ANTSLA LINN, Antsla linna põhja piirkonna vee-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine, olemasolevate klientide ühendamine hoone- ja kinnistusiseselt

2010

HAANJA VALD, Haanja küla kanalisatsioonitrasside ja ühisveevarustuse rekonstrueerimine, olemasolevate klientide ühendamine hoone- ja kinnistusiseselt

ANTSLA LINN, Antsla linna põhja piirkonna vee ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine ja laiendamine, pumplate paigaldus, olemasolevate klientide ühendamine hoone- ja kinnistusiseselt

MISSO VALD, Misso valla kruusakattega teede remont, kraavide kaevamine, truupide paigaldus

ORAVA VALD, Orava valla kruusakattega teede remont, kraavide kaevamine, truupide paigaldus

KAITSEVÄGI, Nursipalu harjutusväljaku tee ehitus

VÕRU VALD, Võru valla kruusakattega teede remont, kraavide kaevamine, truupide paigaldus

ANTSLA LINN, Antsla linna tänavate pindamistööd

ANTSLA LINN, Antsla linna põhja piirkonna vee-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine, olemasolevate klientide ühendamine hoone- ja kinnistusiseselt

2009

VÕRU LINN, Vilja tn ja Tartu tn vee- ja kanalisatsioonitrasside parandustööd

VÕRU LINN, Liitva linnaosa vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine, pumpla ehitus, olemasolevate klientide ühendamine hoone-ja kinnistusiseselt

VÕRU VALD, Väimela biotiikide rekonstrueerimine, ülevoolude ja regulaatori ehitus

RÕUGE VALD, Eesti Ema monumendi parkla ja platside ehitustööd, monumendi vundamendi ehitus

SÕMERPALU VALD, Kurenurme kuivenduse ja teede ehitus, truupide ehitus

LUHAMAA, Luhamaa Tollipunkt, asfalteerimis ja markeerimistööd

KAITSEVÄGI, Kuperjanovi JP tehnikapargi alusplatsi ehitustööd

VÕRU LINN, Vabaduse tn parkla ehitustööd

KAITSEVÄGI, Nursipalu harjutusväljaku tee remonttööd

HAANJA VALD, Tõnkova küla tee remont, kraavide rajamine, truubi korrastamine, uue truubi paigaldus, kruusast pealiskihi ehitus laotamisega

SÕMERPALU VALD, Kurenurme metsatee ehitus, truupide paigaldus, kraavide kaevamine, kruusast aluskihi ja katte ehitus

2008

HAANJA VALD, Rogosi mõisapargi rekonstrueerimine I ja II etapp, tiikide ja kanalite rekonstrueerimine, regulaatori ehitus, maakividest silla ehitus, ülekäigu purrete vundamentide ehitus, kõnniteede ehitus

VÕRU LINN, Kreutzwaldi 26 kinnistu-ja hoonesisene sadevee-, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, parkla ehitus koos asfalteerimisega, sillutusriba ehitus ja vundamendi soojustus koos hüdroisolatsiooni paigaldusega

RÕUGE VALD, Rõuge valla kruusakattega teede remont ja truupide vahetus

VÕRU LINN, Vilja Kapsamäe kinnistu- ja hoonesisene sadevee-, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, parkla ehitus koos asfalteerimisega, sillutusriba ehitus koos vundamendi soojustamisega

VÕRU VALD, Võru valla kruusakattega teede remont, teekraavide kaevamine, truupide ehitus

SÕMERPALU VALD, Kruusakattega teede remont ja hooldustööd, truupide vahetus

HAANJA VALD, Haanja vallamaja esise platsi ehitus- ja pindamistööd

URVASTE VALD, Kruusakattega teede remont ja hooldustööd, kraavide kaevamine, truupide vahetus

VÕRU LINN, Petseri 19 sissesõidutee ja parkla ehitustööd

HAANJA VALD, Rogosi mõisa sissesõidutee ehitus ja asfalteerimine

HAANJA VALD, Kruusakattega teede remont ja hooldustööd

VÕRU LINN, Jüri tn.24 Krediidipank, parkla, kõnniteede ja piirdeaia ehitustööd, tugimüüri vundamendi ja betoonist tugimüüri ehitustööd

RÕUGE VALD, Viitina kortermaja esise platsi asfalteerimine ja aluse ettevalmistustööd

2007

VÕLSI UUSELAMUALA , vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, pumpla ehitus, mullatööd, vertikaalplaneerimine, teede ehitus

RIIKLIK LOODUSKAITSEKESKUS, Kavandi järve regulaatori ehitamine truubile, ülevoolu ehitamine, tammi tugevdamine

ANTSLA MÖÖBLITÖÖSTUS INNO, platside ja vundamendikaevikute ehitamine, vundamentide montaaz ja tagasitäide, põranda aluskontruktsiooni ehitus

HAANJA LASKETIIR, Lasketiiru kohtunikemaja , kinnistu sisene vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, teede ja platside ehitus

VÄRSKA VESI, laohoone laiendus, platside ehitus, põranda aluskonstruktisooni ehitus

AUTOPESULA, Räpina mnt.9 autopesula 0-tsükli tööd, vundamentide kaevikute ehitus ja tagasitäidete tegemine, platside ehitus

2006

EHITUSVARA mööblitööstuse trassi- ja platsitööd, kinnistu sisenevee-, kanalisatsiooni- ja küttetrasside ehitus, teede ja platside ehitus koos asfalteerimisega, sillutusriba ehitus koos vundamendi soojustamisega

VÕRU LINN, Kooli tänava rekonstrueerimine, vee-, kanalisatsiooni-, sadevee- ja drenaazitrasside ehitus, pinnasetööd, tugimüüri vundamendi ja tugimüüri ehitustööd, aia ehitus

2005

HAANJA LASKETIIR, pinnasetööd, drenaaži-, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, platside ehitus, haljastustööd

HAANJA LOODUSPARK, Kääpa küla paisjärve ülevoolu ehitamine, regulaatori ehitustööd, tammi tugevdamine

VÕRU LINN, Koreli oja ja Luha tänava vahelise sadeveekraavi rekonstrueerimine

2004

VÕRU LINN,  ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitustööd

VÕRU LINN, Petseri tänava pikenduse veetrassi ehitus