Sertifikaadid ja tunnistused

 sert2017


ISO 9001 EST (PDF)

 2018 sert

ISO 14001 EST (PDF)

2018 sert 14001

tootmisohje

Tootmisohje sertifikaat

Kaeve-, pinnase- ja maaparandustööd

- Ehitusplatside ettevalmistamine - projekti alusel vundamendiaukude kaevamine, tagasitäitmine, täitematerjali (liiv, killustik) vedu ja tihendamine;

- Maaparandustööd - kuivenduskraavide kaevamine, puhastamine;

- Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, septikute paigaldus jms;

- Tiikide kaevamine, puhastamine, süvendamine;

- Suuremahulised erinevad mulla- ja pinnasetööd.