Sertifikaadid ja tunnistused

 sert2017


ISO 9001 EST (PDF)

 2018 sert

ISO 14001 EST (PDF)

2018 sert 14001

tootmisohje

Tootmisohje sertifikaat

Multilift konteineri rent

Hinnakiri

Multilift prügikonteineri renditeenus, konteineri maht 11 m(2,4x5,0x0,95 m).

Teenus Hind ilma KM-ta Hind koos KM-ga
Kasti paigaldus Võru linna piires 30.00 EUR/kord 36.00 EUR/kord
Kasti tühjendamine Võru linna piires 50.00 EUR/kord 60.00 EUR/kord
Kasti paigaldus linnast väljas 1.10 EUR/km 1.32 EUR/km
Kasti rent 10.00 EUR/päev 12.00 EUR/päev
Asfalt, tükid kuni 30 cm 3.00 EUR/tonn 3.60 EUR/tonn
Asfalt, suuremõõtmeline 3.00 EUR/tonn 3.60 EUR/tonn
Jäätmete utiliseerimine Vastavalt MTÜ Võru Jäätmekeskuse hinnakirjale, vt allpool  

Ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta.

MTÜ Võru Jäätmekeskus jäätmete vastuvõtu hinnad Umbsaares

Kehtivad alates 01.04.2016

Jäätmenimistu kood Jäätmete nimetus Hind KM-ta (eur/t) Hind KM-ga (eur/t)
02 01 03 Taimsete kudede jäätmed 75,00 90,00
02 01 04 / 20 01 39 Plastijäätmed (välja arvatud pakendid) 75,00 90,00
03 01 05 Saepuru, sh puidutolm, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ja vineer 110,00 132,00
04 02 09 Tekstiilitööstusjäätmed 75,00 90,00
04 02 22 Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed 75,00 75,00
10 01 01 Jahutatud koldetuhk 85,00 102,00
16 01 99 Romusõidukite lammutuse jäätmed 110,00 132,00
17 01 07 Betoon, tellised, plaadid või keraamikasegud 30,00 36,00
17 02 01 / 20 01 38 Töötlemata puit 20,00 24,00
17 02 01 / 20 01 38 Töödeldud puit 70,00 84,00
17 02 02 / 20 01 02 Klaas 75,00 90,00
17 05 04 / 20 02 02 Kivid ja pinnas 10,00 12,00
17 05 06 Süvenduspinnas kokkuleppel  
17 06 04 Isolatsioonimaterjalid 110,00 132,00
17 08 02 Kipsipõhised ehitusmaterjalid 30,00 36,00
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegupraht 110,00 132,00
20 01 10 / 20 01 11 Rõivad ja muu tekstiil 75,00 90,00
20 01 40 Metallid tasuta  
20 02 01 Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 20,00 24,00
20 02 03 Aia- ja haljastusjäätmed, mis ei ole biolagunevad 75,00 90,00
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) 75,00 90,00
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed), töötlemata 110,00 132,00
20 03 07 Suurjäätmed (mööbel, vaibad, madratsid jmt) 110,00 132,00