Sertifikaadid ja tunnistused

 sert2017


ISO 9001 EST (PDF)

 2018 sert

ISO 14001 EST (PDF)

2018 sert 14001

tootmisohje

Tootmisohje sertifikaat

Suvised, talvised heakorratööd

- Teede ja platside hooldus
Teostame mehhaniseeritud harjamist.

- Haljastustööd
Mulla freesimine.

- Mehhaniseeritud lumetõrjetööd ja lume äravedu
Töid teostame öisel ja päevasel ajal vastavalt kliendi soovile.