2006 veebruar

EHITUSVARA mööblitööstuse trassi- ja platsitööd, kinnistu sisenevee-, kanalisatsiooni- ja küttetrasside ehitus, teede ja platside ehitus koos asfalteerimisega, sillutusriba ehitus koos vundamendi soojustamisega

2006 juuni

VÕRU LINN, Kooli tänava rekonstrueerimine, vee-, kanalisatsiooni-, sadevee- ja drenaazitrasside ehitus, pinnasetööd, tugimüüri vundamendi ja tugimüüri ehitustööd, aia ehitus

2005 september

HAANJA LASKETIIR, pinnasetööd, drenaaži-, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, platside ehitus, haljastustööd

2005 märts

VÕRU LINN, Koreli oja ja Luha tänava vahelise sadeveekraavi rekonstrueerimine

2005 juuni

HAANJA LOODUSPARK, Kääpa küla paisjärve ülevoolu ehitamine, regulaatori ehitustööd, tammi tugevdamine

2004 mai

VÕRU LINN, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitustööd

2004 august

VÕRU LINN, Petseri tänava pikenduse veetrassi ehitus