Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

Aigren OÜ sai 2018. aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 565 942,5 eurot, mille abil viiakse perioodil 01.05.2018-31.12.2018 ellu projekt “Aigren OÜ ressursitõhususe investeering”.

Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte tootmiskompleksi ressursitõhusust. Ettevõtete energia- ja ressursitõhususe meetme projekti raames investeeritakse ettevõtte tootmisliini, soetatakse uuenduslikud ja ressurssi säästvamad seadmed ning tehnoloogia ehk ressursitõhusamad masinad. Asendatakse olemasolev tootmisliin (purustus- ja sorteerimisliin) uue tootmisliini vastu ning vahetatakse välja ekskavaator uue hübriidekskavaatori vastu, eesmärgiga vähendada kulu tootmisliini ja seda teenindavate seadmete kütusele ning suurendada olulisel määral tootmisvõimsust. Investeeringu tulemusena väheneb diiselkütuse tarbimine uue ekskavaatori kütusetarbimise arvelt ja purusti erikulu vähenemise arvelt, vähenevad ettevõtte õhuheitmed, vähenevad ettevõtte tootmisprotsessi vaadeldud ressursside erikulud, suureneb ettevõtte tootmisvõimsus. Projekti tulemusena on ettevõtte potentsiaalne ressursisääst tänu ekskavaatori ning tootmisliini väljavahetamisele kokku 25,2%.