Masinate rendi tingimused

 • Rendileandja annab Rentnikule kasutada oma tööde teostamiseks tehniliselt korras ehitusmehhanismi (võimaluse korral ka asendusmasina) koos juhiga, kes vastutab töötamisel objektil masina ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest oma töölõigu ulatuses.
 • Rentnik (Tellija) vastutab kaevetööde eeskirjade täitmise ja kinnipidamise eest.
 • Rentnik taotleb kaeveload ja tellib objektile vastavalt kaevetööde eeskirjades ettenähtud ametkondade esindajad ning vastutab tööde teostamist reguleerivate õigusaktide, sh riiklike ning teostavate tööde asukohajärgsete kohalike omavalitsusorganite õigusaktide nõudeid.
 • Rentnikul ei ole õigus sundida mehhanismi juhil teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide õigusaktidega (ka kaablite tsoonis töötamine).
 • Rentnik vastutab töötamisel tänavatel ja teedel objekti ning tehnika tähistamise eest liiklusmärkidega ja piiretega vastavalt eeskirjadele.
 • Tellija kohustub täitma ja allkirjaga kinnitama Tellimuslehe selleks volitatud isiku poolt ning tasuma vastavalt allkirjastatud tellimuslehele koostatud arved tähtajaliselt.
 • Minimaalseks tööajaks mehhanismidel arvestatakse tööpäeviti 2 tundi ja nädalavahetustel ning riiklikel pühadel 4 tundi.
 • Tellija tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel töötatud aja eest 10% kallimat tunnihinda, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Tellija kohustub tagama tellitud mehhanismile objektil turvalisuse ja muude töökaitseseaduste täitmise. Masinad, mis jäävad ööseks, nädalavahetuseks või riiklikeks pühadeks tellitud objektile tuleb Tellija poolt garanteerida valvega. Vastasel juhul lisandub tellimuse maksumusele transpordi tasu.
 • Kõik pretensioonid tellitud masina ning juhi töö kvaliteedi vms kohta peavad olema kirjalikult esitatud ja vajadusel tõestatavad. Pretensioonide lahendamiseks kutsuda koheselt objektile ka meie firma esindaja.
 • Mehhanismi töötund algab tema välja sõitmisega baasist ja lõpeb tagasi jõudmisega baasi.
 • Juhul, kui kalluri keskmine kilometraaž tööpäeva jooksul ühe töötunni kohta ületab 20 km, arvestatakse iga lisakilomeetri eest linnavälise kilomeetri hind vastavalt hinnakirjale.
  Rendiaeg arvestatakse 30 minutilise täpsusega.