Aigren OÜ

Aigren OÜ on 2002. aastal kohalikul erakapitalil asutatud firma.

Ettevõte on spetsialiseerunud teede ja platside ehitusele, ehitusmaterjalide kaevandamisele ja tootmisele (liiv, kruus, killustik, sõelmed), operaatoritega ehitusmasinate rendile, lammutustööde teostamisele, kaeve- ja mullatöödele, teetööde ja territooriumite aastaringsele hoolduskoristusele, veo-ja transporditeenusele, välitrasside ehitusele, maaparandustöödele.

Ettevõtte eesmärk on:

 • olla usaldusväärne partner, pakkuda kõrgekvaliteedilist tööd soodsate hindadega;
 • pakkuda klientidele (firmad kui erakliendid) korrektset teenust tehniliselt korras, erinevate lisaseadmetega ja funktsioonidega mehhanismidega ning oma mehhanisme hästi tundvate operaatoritega;
 • operatiivne teenindus, paindlikkus kliendi soovide täitmisel ja aktiivne suhtlemine kliendiga;
 • pidev masinapargi uuendamine ja täiendamine.

Kõigilt oma endistelt, praegustelt ja tulevastelt klientidelt ootame tagasisidet, olgu see siis positiivne või negatiivne. Seda selleks, et oskaksime paremini oma operaatoreid motiveerida või siis suunata, et osutada Teile kvaliteetset ja efektiivset teenust ka tulevikus.

Kvaliteedi- ja keskkonna juhtpõhimõtted

 • Ettevõttele kohaldatavate nõuete järgimine.
 • Kliendi soovide, vajaduste ja ettepanekutega arvestamine.
 • Pakutavate teenuste ja toodete kvaliteedi pidev jälgimine ning hoidmine.
 • Tähtaegadest kinnipidamine, aus ja vastutustundlik tegutsemine.
 • Töötajate pädevuse jälgimine, et tagada asjatundlik ja kvaliteetne teenus.
 • Tegevuses oluliste keskkonnaaspektidega arvestamine ning keskkonnasaastamise vältimine.
 • Saastamise vältimiseks nõuetele vastava ja võimalikult keskkonda säästva ehitustehnika kasutamine.
 • Säästlik materjalide, energia- ja loodusressursside kasutamine ning materjalide taaskasutuse toetamine.