2021 september

VÕRU VALD, Vanaraua tee ehitamine

2021 september

VÕRU VALD, Viirapalu-Kautsi tee rekonstrueerimine ning Nõmme tee rekonstrueerimine ja ehitamine

2021 november

VÕRU MAAKOND, Võrumaa maakonna kruusateede remont 2021

2021 november

VÕRU VALD, Mustassaare tee ümberehitus

2021 juuni

VÕRU MAAKOND, Haanja puhke- ja spordikeskuse arendamine

2021 detsember

VÕRU LINN, Võru reoveepuhasti laiendamine

2021 august

VÕRU LINN, Võru linnas Vilja tänava rekonstrueerimine koos torustike ehitusega II etapp

2020 september

VÕRU MAAKOND, Mõrukonnu teede rekonstrueerimine

2020 oktoober

VALGA MAAKOND, Valgamaa kruusateede remont 2020

2020 oktoober

VÕRU MAAKOND, Jantra karjääri tee, Liivamäe tee ja Niitesoo tee rekonstrueerimine

2020 oktoober

VÕRU MAAKOND, Võru maakonna kruusateede remont 2020

2020 juuli

VÕRU LINN, Räpina mnt vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitamine

2020 august

VÕRU LINN, Vilja tänava rekonstrueerimine

2019 september

KOSE KÜLA, Kiviora-Parmu tee, Kiviora-Sakuti tee ja Sakuti-Rammuka tee rekonstrueerimine

2019 november

VÕRU MAAKOND, Võrumaa kruusateede remont 2019

2019 juuni

RÄPINA VALD, Räpina paisjärve supelranna korrastamine

2018 oktoober

KANEPI VALD, Põlgaste tööstuspiirkonna juurdepääsu sõidutee osa ehitustööd

2018 oktoober

KOSE KÜLA, Kraavidest setete ja voolutakistuste eemaldamine

2018 november

ANTSLA VALD, Kobela tööstusalaga piirneva taristu rekonstrueerimine

2018 detsember

VÕRU LINN, Jüri ja Luha tänava ringristmiku rajamine

2017 september

KOSE KÜLA, Jantra tee, Kõrgsaare tee ja Ülenurga tee rekonstrueerimine

2017 september

VÕRU LINN, Võru-Valga maantee ja Kubja tee ristmikust kuni AS Lõuna-Eesti haigla vahelise alal jalg- ja jalgrattatee ehitamine

2017 mai

VÕRU LINN, Võru linnas Tartu tänavaga külgneva linnapiiri ja Lembitu tänava vahelisele alale ning Koreli ojaga külgnevale Tartu tänava ja Räpina maantee vahelisele alale rajatava teele välivalgustuse ehitamine

2017 juuni

VÕRU LINN, Võru-Valga maantee ja Kubja tee ristmikust kuni AS Lõuna-Eesti haigla vahelisel alal jalg- ja jalgrattatee, välisvalgustuse ehitamine

2017 juuli

VÕRU LINN, Tartu tänavaga külgneva linnapiiri ja Lembitu tänava vahelisele alale rajatava tee ehitamine

2017 detsember

VÕRU VALD, Väimela alevikus Pärna teelõigu ehitus

2016 september

ANTSLA LINN, Antsla linna ja Kobela aleviku vahelise kergliiklustee ehitustöör

2016 september

VÕRU VALD, Karjäär

2016 oktoober

VÕRU VALD, Konnametsa tee ja Mõrva tee rekonstrueerimine

2015 september

KOSE KÜLA, Koorvere metsatee ja Ekskursiooni tee rekonstrueerimise ning Laari tee uuendamise tööd

2015 september

KOSE KÜLA, Mahlamäe tee rekonstrueerimine

2015 juuni

VÕRU LINN, Võru linnas Vabaduse tänava ülekandetorustiku rekonstrueerimise käigus vajalike kaevatööde teostamine

2014 september

KOSE KÜLA, Joosu karjääri tee ehitus

2014 september

KOSE KÜLA, Praakmani tee rekonstrueerimine

2014 november

MOOSTE VALD, Rasina küla joogiveetrasside rekostrueerimistööd

2014 juuni

Võru linnas Paju tänava ja F. R. Kreutzwaldi tänavu ristmiku väljaehitamine

2013 oktoober

Kautsi-Kõivistuoja tee uuendamine ning Kalkuni tee ja Leburimäe tee rekonstrueerimine

2013 juuli

VÕRU LINN, Kesklinna piirkonna vee-, reoveekanalisatsiooni-, ja sademeveesüsteemide projekteerimine

2013 august

VÕRU LINN, Võru Katariina allee rekonstrueerimine, II etapp

2012 september

VÕRU LINN, Võru linnas Võrukivi tehnopargi vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustööd

2012 oktoober

MISSO VALD, Misso aleviku vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapi ehitustööd

2012 juuli

HAANJA VALD, Haanja külas ühisveevarustuse rekonstrueerimine

2011 september

ANTSLA LINN, Antsla tänavata pindamine

2011 september

ORAVA VALD, Orava valla teede remonttööd

2011 detsember

ANTSLA LINN, Antsla linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine

2011 august

MISSO VALD, Misso valla Põrstõ-määsi, Põnni-Tsiistre, Hino-Sakudi, Tiilige-Savikunnu teede remont

2010 september

HAANJA VALD, Ruusmäe biotiigi tammi tugevdustööd ja ülevoolu truubi ehitus

2009 mai

VÕRU LINN, Vilja Kapsamäe parkla laienduse ehitustööd

2008 september

SÕMERPALU VALD, Sõmerpalu valla teede remont ja hooldustööde teostaminer

2008 november

HAANJA VALD, Haanja valla teede ehitus ja remont

2008 november

URVASTE VALD, Urvaste valla teede remont ja hooldustööd

2008 juuni

RÕUGE VALD, Rogosi mõisapargi rekonstrueerimistööde II ehitusjärk

2008 detsember

VÕRU LINN, Petseri tn 19 KÜ Petseri 19 sissesõidu tee ja parkla ehitus ja remonttööd

2006 veebruar

EHITUSVARA mööblitööstuse trassi- ja platsitööd, kinnistu sisenevee-, kanalisatsiooni- ja küttetrasside ehitus, teede ja platside ehitus koos asfalteerimisega, sillutusriba ehitus koos vundamendi soojustamisegaVÕRU LINN, Kooli tänava rekonstrueerimine, vee-, kanalisatsiooni-, sadevee- ja drenaazitrasside ehitus, pinnasetööd, tugimüüri vundamendi ja tugimüüri ehitustööd, aia ehitus

2006 september

HAANJA VALD, Haanja vallateede teehoiu remontööd

2006 juuni

VÕRU LINN, Kooli tänava rekonstrueerimine, vee-, kanalisatsiooni-, sadevee- ja drenaazitrasside ehitus, pinnasetööd, tugimüüri vundamendi ja tugimüüri ehitustööd, aia ehitus

2006 juuni

HAANJA VALD, Ruusmäel täitepinnase kogumine ja Munamäe parkla ehitus

2006 detsember

VÕRU LINN, RMK Võru metskonna territooriumil asuvate metsateede remont

2005 september

HAANJA LASKETIIR, pinnasetööd, drenaaži-, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, platside ehitus, haljastustööd

2005 märts

VÕRU LINN, Koreli oja ja Luha tänava vahelise sadeveekraavi rekonstrueerimine

2005 juuni

HAANJA LOODUSPARK, Kääpa küla paisjärve ülevoolu ehitamine, regulaatori ehitustööd, tammi tugevdamine

2004 mai

VÕRU LINN, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitustööd

2004 august

VÕRU LINN, Petseri tänava pikenduse veetrassi ehitus