Heakorratööd

  • Teede ja platside hooldus
    Teostame mehhaniseeritud harjamist.
  • Haljastustööd
  • Mehhaniseeritud lumetõrjetööd ja lume äravedu
    Töid teostame öisel ja päevasel ajal vastavalt kliendi soovile.