Kaeve-, pinnase- ja maaparandustööd

  • Ehitusplatside ettevalmistamine – projekti alusel vundamendiaukude kaevamine, tagasitäitmine, täitematerjali (liiv, killustik) vedu ja tihendamine;
  • Maaparandustööd – kuivenduskraavide kaevamine, puhastamine;
  • Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, septikute paigaldus jms;
  • Tiikide kaevamine, puhastamine, süvendamine;
  • Suuremahulised erinevad mulla- ja pinnasetööd.